Reference

Lead IT Terminal Management System

Lead IT TMS

Sistem za udaljeno upravljanje POS terminalima u cilju smanjenja logističkih troškova i troškova održavanja terminala.

Tehnologije: Java (Seam 2 framework), C, PostgreSQL Server

Klijent: Oil Processing Company Europe, opslužuje POS terminale na svim NIS benzinskim pumpama u Srbiji.

Status: U produkciji od 2011.

Sleep Profiler Portal

Sleep Profiler Portal

Evidencija medicinskih studija snimljenim specijalizovanim uređajem Sleep Profiler proizvedenim od strane američke kompanije Advanced Brain Monitoring. Dostupan na adresi www.sleepprofiler.com uz odgovarajući korisnički nalog.

Tehnologije: Java (Seam 3 framework), MSSql Server

Klijent: Advanced Brain Monitoring, Carlsbad, California

Status: U produkciji od 2012.

Night Shift Portal

Night Shift Portal

Registracija i održavanje Night Shift medicinskih uređaja proizvedenih od strane američke kompanije Advanced Brain Monitoring. Evidencija snimljenih studija i generisanje izveštaja. Dostupan na adresi www.nightshifttherapy.com.

Tehnologije: Java (Seam 3 framework), MSSql Server

Klijent: Advanced Brain Monitoring, Carlsbad, California

Status: U produkciji od 2012.

Medicinska Ordinacija

Medical Office

Sistem za evidenciju pacijenata, medicinskih kartona, terapija, dolazaka, zakazanih termina, uplata i sl. specijalizovan za ordinacije čija je prevashodna delatnost pružanje usluga u vidu terapija.

Tehnologije: Java (Seam 3 framework), PostgreSQL Server

Klijent: Centar za korektivnu gimnastiku, Beograd

Status: U produkciji od 2012.

Planet Apartment

Planet Apartment

Booking sistem namenjen za rezervaciju apartmena putem interneta. Sadrži administrativni modul pomoću koga vlasnici apartmana mogu da ažuriraju informacije, fotografije, raspoloživost i cene iznajmljivanja apartmana.
Dostupan na adresi www.planet-apartment.com

Tehnologije: Java (Seam 2 framework), PostgreSQL Server

Klijent: Palta d.o.o, Ljubljana, Slovenija

Status: U produkciji od 2011.

Platinum Deals

Platinum Deals

Grupna kupovina bioskopskih karata putem interneta, nagradne igre i promocije. Dostupna na adresi www.platinumdeals.com

Tehnologije: PHP

Klijent: Platinum Deals, Sydney, Australia

Status: U produkciji od 2012.

Un-Dijeta

UN dijeta

Web prezentacija "Un-Dijete". Dostupana na adresi www.undijeta.rs

Tehnologije: PHP, HTML, CSS3

Klijent: Un-Dijeta, Beograd

Status: U produkciji od 2013.

Centar za korektivnu gimnastiku

Centar za korektivnu gimnastiku

Web prezentacija Centra za korektivnu gimnastiku i fizikalnu terapiju u Beogradu. Uključuje i CMS sistem koji omogućava izmene pojedinih delova sadržaja. Dostupana na adresi www.centarsm.co.rs

Tehnologije: HTML, CSS3, PHP, MySQL

Klijent: Centar za korektivnu gimnastiku i fizikalnu terapiju, Beograd

Status: U produkciji od 2004.

Hotel Galleria

Hotel Galleria

Web prezentacija kongresnog hotela Galleria iz Subotice. Uključuje i CMS sistem koji omogućava administratorima da izmene pojedine delove sadržaja. Dostupana na adresi www.galleria-center.com

Tehnologije: PHP (Zend), Java (Seam 3), MySQL Server

Klijent: Hotel Galleria, Subotica

Status: U produkciji od 2011.

Škola Roditeljstva Nada Lazić

Škola Roditeljstva

Web prezentacija centra za edukaciju roditelja "Škola roditeljstva Nada Lazić". Dostupana na adresi www.skolaroditeljstva.com

Tehnologije: HTML, CSS, jQuery

Klijent: Škola roditeljstva Nada Lazić, Beograd

Status: U produkciji od 2011.

Advokatska Kancelarija Petrović Matić

Petrović Matić

Web prezentacija advokatske kancelarije "Petrović Matić". Dostupana na adresi www.petrovicmatic.rs

Tehnologije: HTML, CSS3, jQuery

Klijent: Advokatksa kancelarija Petrović Matić, Beograd

Status: U produkciji od 2012.

Parsek d.o.o., Ljubljana, Slovenia

Parsek d.o.o.

Parsek d.o.o. je kompanija s kojim smo započeli poslovnu saradnju još od samog našeg osnivanja. Pružili su nam veliku podršku u konstituisanju firme i pomogli da prebrodimo najteži period u egzistenciji svake firme - sam početak poslovanja. Zahvaljujući ovoj firmi Lead IT tim je imao prilike da stekne značajno iskustvo na velikim projektima sa visokim stepenom odgovornosti, kao što su bankarske aplikacije (Hypo i SKB banka), online igre na sreću (Lutrija Slovenije), aplikacije za potrebe osiguravajućih kuća (Osiguranje Triglav i Porsche Slovenia) itd.

Advanced Brain Monitoring, Carlsbad, California, USA

ABM

Advanced Brain Monitoring je jedan od nama najznačajnih klijenata sa kojim takođe sarađujemo još od svojih najranijih dana. Projekti izrađeni za potrebe ove kompanije zbog svoje kompleksnosti predstavljaju najveće izazove u radu našeg tima. Takođe, rad na projektima vezanim za medicinsku dijagnostiku pružio nam je dodatnu satisfakciju u našem radu. Lead IT tim je značajno doprineo uvođenju inovacija i primene web tehnologija u poslovanju ove kompanije. Uspešnu saradnju, na obostrano zadovoljstvo, nastavili smo i do današnjih dana.

Omega, Beograd, Srbija

Omega

Omega je Beogradska firma koja se bavi izradom web aplikacija za potrebe kompanija sa velikim brojem zaposlenih i složenim poslovnim procesima, kao što su Koka Kola Helenik, Holcim, Frikom, Idea, Dijamant, Sava centar, Ministarstvo finansija, AIESEC itd. Od 2012. godine Lead IT tim se pridružio na poslovima dopune i održavanja postojećih web aplikacija ove firme u skladu sa potrebama klijenata kao i razvojem web tehnologija. Dugogodišnje iskustvo članova našeg tima u oblasti web tehnologija omogućilo nam je brzo uspostavljanje saradnje sa članovima Omega programerskog tima i značajno ubrzan razvoj i unapređenje relevantnih aplikacija.

Na vrh